New Moon in Gemini, May 22, 2020.

New Moon in Gemini, May 22, 2020.

Postat maj 9, 2020 av ilmarituononen i Uncategorized

New Moon in Gemini, May 22, 2020.

New Moon in Gemini, May 22, 2020

Postat maj 9, 2020 av ilmarituononen i Uncategorized

Scorpio Full Moon 7th May 2020.Astro Carto Craphy.

Full Moon 7th May 2020. Astro Carto Craphy.

Postat april 28, 2020 av ilmarituononen i Uncategorized

Scorpio Full Moon 7th May 2020.

Scorpio Full Moon 7th May 2020.

Postat april 25, 2020 av ilmarituononen i Uncategorized

Scorpio Full Moon 7th May 2020.

Scorpio Full Moon 7th May 2020.

Postat april 25, 2020 av ilmarituononen i Uncategorized

Full Moon Eclipse June 5, 2020

Full Moon Eclipse June 5, 2020

Postat april 19, 2020 av ilmarituononen i Uncategorized

Lunar Eclipse June 5, 2020

Full Moon Eclipse June 5, 2020

Postat april 19, 2020 av ilmarituononen i Uncategorized